امروز چهارشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۷

صفحه اول بازگشت به صفحه قبل نقشه سايت صندوق پست الکترونيکي تماس با ما آموزش بازرسین ثبت نام الکترونیکی انتشارات خبرنامه خدمات مهندسی کمیسیون رفاه شرکت تعاونی مازند نظام واحد عضویت و صدور پروانه نظام پیشنهادات دريافت برنامه آکروبات      

صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه68)
جلسه رأس ساعت 9 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. 1)با توجه به درخواست امام جمعه محترم نور مبنی بر اعمال تخفیف برای ساختمان خانم فاطمه حمیدیان که مساحت آن 126 متر مربع می باشد در جلسه مطرح و...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه67)
جلسه رأس ساعت 8 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.  1) با خوداظهاري خانم مهندس زهرا نعمتي در شهرهاي نور-چمستان- ايزدشهر-رويان-بلده موافقت شد. 2) با عضويت آقاي مهندس قهرمان كپج در رشته...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه66)
جلسه رأس ساعت 8:30 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.  1) با عضويت آقاي مهندس نويد نيازيان در رشته مهندسي تكنولوژي عمران –عمران موافقت شد. 2) با عضويت آقاي مهندس عليرضا حسين پور در رشته...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه65)
جلسه رأس ساعت 11:30 صبح با حضور اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.  1) با عضويت آقاي مهندس آرمان حسين زاده در رشته مهندسي تكنولوژي عمران عمران موافقت شد. 2) با فرم خود اظهاري آقاي مهندس محمد مهدي پوردر...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه64)
جلسه رأس ساعت 12 صبح روز پنج شنبه با حضور كليه اعضاء تشكيل شده و موارد زير مطرح و مورد موافقت قرار گرفت: 1) با عضويت خانم مهندس شيبا رجائي در رشته مهندسي تكنولوژي معماري موافقت شد. 2) با عضويت خانم سيده فهيمه حسيني دررشته...

نوشته شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه63)
جلسه رأس ساعت 11:30 صبح روز شنبه با حضور اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.  1) با عضويت آقاي مهندس محمد عليزاده در رشته برق الكترونيك موافقت شد. 2) با عضويت سركار خانم مهندس فاطمه سالاريان در رشته...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه62)
جلسه رأس ساعت 9:00 صبح با حضور كليه اعضاء در محل دفتر نمايندگي تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1-با تقاضاي آقاي مهندس مجيد علي مددي در بخش مجري جهت پروژه آقاي محمد حسين روان بخش با سهميه مازاد ايشان به...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه61)
جلسه رأس ساعت 11:00 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت . 1) با عضويت آقاي مهندس حسين اسدي در رشته كارشناسي عمران - عمران موافقت شد . 2) با عضويت خانم مهندس رويا نام آور در رشته تكنولوژي معماري ...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه60)
جلسه رأس ساعت 11:00 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .  1) با عضويت مهندس عبدالحميد كوزه گر كالجي در رشته برق – الكترونيك موافقت شد . 2) با عضويت خانم مهندس مهسا دريائي در رشته مهندسي...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه59)
جلسه رأس ساعت 8:30 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .  1) با فرم خوداظهاري مهندس سعدي پيش سرائي در رابطه با نظارت در محدوده شهرهاي ايزدشهر ، بلده ، چمستان ، نور و رويان موافقت شد . 2) با...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه58)
جلسه رأس ساعت 10:30 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت . 1) با عضويت خانم مرجان رسولي در رشته علمي كاربردي معماري موافقت شد . 2) با عضويت آقاي محمد ولي زاده در رشته مهندسي عمران موافقت شد . 3) نامه...

نوشته شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۱
شماره صورتجلسه : 57
شماره صورتجلسه : 57       تاریخ 25/10/1390  جلسه رأس ساعت 9:30 صبح با حضور اعضاي هيئت رئيسه و نماينده اي از كانون در خصوص جشن روز مهندس بحث و تبادل نظر شد و ادامه جلسه ، چگونگي برگزاري روز مهندس به جلسات بعدي موكول...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
شماره صورتجلسه : 56
شماره صورتجلسه : 56               تاریخ صورتجلسه:     17/10/1390             جلسه رأس ساعت 11 صبح با حضور كليه اعضا تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه شماره55
پنجاه و پنجمين جلسه هيئت رئيسه : مورخ     11/10/1390 جلسه رأس ساعت 8:00 صبح  با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. 1) با عضويت آقاي مهندس محسن سالار در رشته تكنولوژي ساختمان موافقت شد . 2) با...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه شماره 54
پنجاه و چهارمين جلسه هيئت رئيسه :مورخ     29/09/1390  جلسه رأس ساعت 12:00 با حضور اعضاي هيأت رئيسه و اعضاي گروههاي تخصصي شروع شد .  در ابتدا آقاي مهندس منصوري ضمن خيرمقدم به مدعوين پيرامون مسائل جاري نظام مهندسي...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه شماره 53
پنجاه و سومين جلسه هيئت رئيسه :   مورخ     19/09/1390  جلسه رأس ساعت 11:30 صبح  با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.  1) در خصوص جشن روز مهندس مقرر شد نماينده اي از كانون مهندسين و...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه هیأت رئیسه (جلسه51)
پنجاه و يكمين جلسه هيئت رئيسه :  مورخ     14/08/1390  جلسه رأس ساعت 11:30 با حضور كليه اعضاء شروع شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.  1) نظام نامه تأييد استحكام بنا ارسالي از سازمان مورد بررسي قرار گرفت و...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
پنجاه و دومين جلسه هيئت رئيسه
پنجاه و دومين جلسه هيئت رئيسه :                                                   مورخ    ...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
پنجاهمين جلسه هيئت رئيسه
پنجاهمين جلسه هيئت رئيسه :  مورخ     10/08/1390  جلسه رأس ساعت 11:00 صبح روز سه شنبه با حضور كليه اعضاء تشكيل و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .  1) با عضويت آقاي مهندس سعيد تقي نژاد در رشته تكنولوژي ساختمان...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
چهل و نهمين جلسه هيئت رئيسه
جلسه رأس ساعت 11:30 صبح روز چهارشنبه با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .  1) با عضويت آقاي مهندس وحيد رنجبر در رشته عمران-تكنولوژي ساختمان موافقت شد. 2) با عضويت آقاي مهندس مجتبي ابراهيمي...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۱
صورتجلسه شماره 48
چهل و هشتمين جلسه هيئت رئيسه  مورخ 20/07/1390   جلسه رأس ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت آقاي مهندس سعيد پيش سرايي در رشته مهندسي...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 47
چهل و هفتمين جلسه هيئت رئيسه  مورخ  1390/07/06   جلسه رأس ساعت 10 صبح با حضور كليه اعضا و نمايندگان نظام مهندسي در دارايي آقايان مهندسين عقيل رنجكش و شهرام مقصوديان تشكيل شد و بحث و گفتگو در مورد عملكرد مهندسين و امور...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 46
چهل و ششمين جلسه هيئت رئيسه  مورخ 27/06/1390   جلسه رأس ساعت 11 صبح در محل دفترنمايندگي با حضور كليه اعضا تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.   1) با عضويت آقاي محمد رضا جلالي در رشته مهندسي تكنولژي...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 45
چهل و پنجمين جلسه هيئت رئيسه مورخ23/06/1390:   جلسه رأس ساعت 11 صبح در محل دفترنمايندگي با حضور كليه اعضا تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.   1) با فرم خوداظهاري آقاي مهندس محسن نيك نژاد در شهرهاي ايزدشهر-...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 44
چهل و چهارمين جلسه هيئت رئيسه  مورخ  1390/06/16:   جلسه رأس ساعت 11 صبح در محل دفترنمايندگي با حضور كليه اعضا تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.   1) با عضويت خانم مهندس سونيا خاكپور در رشته تكنولژي...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 43
چهل و سومين جلسه هيئت رئيسه  مورخ  1390/06/05 جلسه رأس ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 5/6/90 در محل دفترنمايندگي شروع شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.   1) با عضويت آقاي مهندس ابوذر سبحاني در رشته مهندسي عمران موافقت...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 42
چهل و دومين جلسه هيئت رئيسه مورخ   29/05/1390   جلسه رأس ساعت 10 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت آقاي نعمت يوسفيان در رشته عمران – عمران موافقت شد. 2) با عضويت...

نوشته شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 41
   چهل و يكمين جلسه هيئت رئيسه مورخ 24/05/1390:   جلسه رأس ساعت30 :12 با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت آقاي سيف اله ابراهيمي در رشته برق قدرت موافقت شد. 2) باعضويت آقاي حامد...

نوشته شده در : ۲۵ مهر ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 40 دفتر نور
چهلمين جلسه هيئت رئيسه مورخ 02/05/1390 :   جلسه رأس ساعت 12 با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت خانم مهندس فريده خطيبي در رشته مهندسي عمران موافقت شد . 2) با توجه به بررسي هاي صورت...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 39 دفتر نور
سي و نهم جلسه هيئت رئيسه مورخ 01/05/1390:   جلسه رأس ساعت 12 ظهر با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت آقاي مهندس شعبانعلي قلي پور در رشته عمران موافقت شد . 2) با عضويت آقاي مهندس...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 38 دفتر نور
سي و هشتمين جلسه هيئت رئيسه  مورخ 18/04/1390 :   جلسه رأس ساعت 11 صبح با حضور كليه اعضاء تشكيل شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت آقاي مهندس حامد يوسفي در رشته مهندسي عمران موافقت شد . 2) جلسه مشترك...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 37 دفتر نور
سي و هفتمين جلسه هيئت رئيسه: مورخ     04/04/1390   جلسه رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر هيئت رئيسه آغاز شد و موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .   1) با عضويت آقاي مهندس مصطفي شعباني كوركاه در رشته مهندسي تكنولوژي...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 36 دفتر نور
سي و ششمين جلسه هيئت رئيسه : مورخ     21/3/1390   جلسه رأس ساعت 12 ظهر شروع شده و موارد زير مطرح گرديد .   1) با عضويت آقاي مهندس مرتضي سالاريان در رشته مهندسي عمران موافقت گرديد . 2) با عضويت سركار خانم مهندس سمانه...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 35 دفتر نور
سی و پنجمین جلسه هیئت رئیسه دفتر نور   مورخ 11/3/1390:   جلسه رأس ساعت 8 صبح با حضور اعضاء هيئت رئيسه آغاز شد و موارد زير مطرح گرديد .   1) با عضويت آقاي مهندس سيد مهدي موسوي در رشته مهندسي عمران موافقت شد . 2 ) ليست...

نوشته شده در : ۴ مرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 34 دفتر نور
سي و چهارمين جلسه هيئت رئيسه: مورخ 31/2/1390   جلسه رأس ساعت 11 صبح با حضوركليه اعضا آغاز شد و موارد زير مطرح گر ديد:   1) با عضويت آقاي علي اصغر مفيدي در رشته مهندسي عمران موافقت شد . 2 ) با عضويت خانم ساناز يوسف زاد در...

نوشته شده در : ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 33 دفتر نور
سي و سومين جلسه هيئت رئيسه: مورخ 24/2/1390   جلسه رأس ساعت 11 صبح با حضور اعضاي هيئت رئيسه آغاز شد و موارد زير مطرح گر ديد:   1) فرم خود اظهاري آقاي مهندس روح الله رستمي در رشته تأسيسات مكانيكي در شهرهاي نور ، ايزدشهر ، بلده...

نوشته شده در : ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 32 دفتر نور
سي و دومين جلسه هيئت رئيسه: مورخ  10/2/1390   جلسه رأس ساعت 12 با حضور كليه اعضاء شروع شد و موارد زیر مطرح شد:   1) با عضويت آقاي مهندس مجتبي حسيني در رشته برق موافقت شد. 2) باعضويت آقاي مهندس بهرام قرباني در رشته مكانيك...

نوشته شده در : ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 31 دفتر نور
سي و يكمين جلسه هيئت رئيسه مورخ  3/2/1390:   جلسه رأس ساعت 11 صبح با حضور اعضاء هيئت رئيسه شروع شد و موارد زير مطرح شد .   1) با عضويت آقاي مهندس عبدالهاشم جهانفر در رشته عمران موافقت شد . 2) با عضويت سركار خانم مهندس شيلان...

نوشته شده در : ۸ ارديبهشت ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 30 دفتر نور
سي امين جلسه هيئت رئيسه مورخ 27/1/1390:   جلسه با حضور كل اعضاء در محل دفتر نمايندگي رأس ساعت 11 صبح آغاز شد و موارد زير مطرح گرديد:   1) با عضويت خانم مريم شعباني در رشته عمران موافقت شد . 2) با عضويت آقاي مهندس حسين شايسته...

نوشته شده در : ۳۰ فروردين ۱۳۹۰
صورتجلسه شماره 29 دفتر نور
بيست و نهمين جلسه هيئت رئيسه مورخ 16/1/1390 :                             جلسه با حضور كل اعضاء رأس ساعت 8 صبح با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد آغاز شد و موارد...

نوشته شده در : ۲۲ فروردين ۱۳۹۰

جستجو در سايت
جستجو در ميان :

ورود اعضا
نام کاربري
رمزعبور

آمار و ارقام
تعداد بازديد ها : ۶۸۸۵۷۸۸
دفتر نمايندگي نور : ۱۷۲۹۹۹
به روزرسانی صفحات داخلی:

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱


صفحه اول | نقشه سايت | تماس با ما | سايت هاي ديگر | ورود اعضا
طراحي و اجرا : عمران شمال