امروز سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸

صفحه اول بازگشت به صفحه قبل نقشه سايت صندوق پست الکترونيکي تماس با ما آموزش بازرسین ثبت نام الکترونیکی انتشارات خبرنامه خدمات مهندسی کمیسیون رفاه شرکت تعاونی مازند نظام واحد عضویت و صدور پروانه نظام پیشنهادات دريافت برنامه آکروبات      
وزارت راه و شهرسازی
نظام مهندسی کشور
شرکت تعاونی مازند نظام
اولين کارگاه هم انديشي ساخت و ساز ،معماري و شهر سازي مازندراندهمين گردهمايي گروههاي تخصصي شهرسازي كشور در اصفهان برگزار شد

دهمين گردهمايي گروههاي تخصصي شهرسازي استانهاي كشور در روزهاي پانزدهم و شانزدهم آذر ماه در شهر تاريخي اصفهان به ميزباني سازمان نظام مهندسي استان اصفهان ، با حضور تعدادي از اساتيد شهرسازي دانشگاههاي كشور ، مدير كل دفتر طرح هاي كالبدي و دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ، اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان و اعضاي شهرساز هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي كشور به همراه روسا و دبيران گروههاي تخصصي شهرسازي استانها برگزار گرديد . در مراسم افتتاحيه اين گردهمايي پس از عرض خير مقدم و ارائه گزارش عملكرد گروه تخصصي شهرسازي سازمان نظام مهندسي استان اصفهان توسط مهندس كرباسي ، رئيس گروه تخصصي شهرسازي اصفهان و دبير گردهمايي ، دكتر پزشكي و رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان سخناني را در ارتباط با جايگاه شهرسازي در ساخت و سازهاي شهري و روستايي و ضرورت تعامل بين رشته هاي هفت گانه مهندسي ساختمان ايراد نمودند . در ادامه دكتر حميد ماجدي مطالبي را در خصوص ضرورت تحول در نظام شهرسازي كشور ايراد نمودند . دكتر محسن وطن خواهي مدير كل محترم دفتر طرح هاي كالبدي و دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران نيز به بررسي مسائل روز شهرسازي پرداختند و مهندس مصطفي بهبهاني عضو محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان سخناني را با موضوع توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در معماري و شهرسازي و نيز ويژگي هاي طرح تفصيلي جديد شهر اصفهان بيان داشتند .
در ادامه اين مراسم مهندس شيرزاد يزداني ، رئيس گروه تخصصي شهرسازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران و دبير كميته تخصصي شهرسازي شوراي مركزي ضمن تشكر از ميزباني نظام مهندسي استان اصفهان ، به بيان مطالبي درخصوص آسيب شناسي موضوعات مرتبط با شهرسازي از جمله اصلاح آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ، مخالفت شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان با تهيه الزامات عمومي شهرسازي علي رغم تأكيد بر تهيه آن در چندين قطعنامه هيأت عمومي نظام مهندسي ساختمان ، مباحث مرتبط با كميسيون هم ارزي رشته ها ، تصميم گيري و دخالت افراد غير متخصص در موضوعات شهرسازي و به خصوص در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ، كميسيون ماده پنج و كارگروه زيربنايي و شهرسازي ، عدم بكارگيري فارغ التحصيلان رشته شهرسازي در پست هاي تخصصي كارشناسي و مديريت شهري علي رغم قابليت هاي علمي و تخصصي و توانمندي بالاي آنان پرداختند . ايشان در ادامه به ظرفيت هاي خوبي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وجود دارد اشاره نمود و خواستار اجرايي شدن اهداف مذكور گرديد. وي ضمن اشاره به ادغام وزارت مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و تشكيل وزارت راه و شهرسازي خواستار واگذاري بخشي از وظايف تصدي گري وزارت خانه مذكور به سازمان نظام مهندسي ساختمان شدند . مهندس يزداني ضمن اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي نظام در بخش شهرسازي ، خواستار تشكيل كميته كاري متشكل از نمايندگان وزارت راه و شهرسازي ، وزارت كشور ، شهرداريها ، سازمان نظام مهندسي ساختمان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاهها جهت اجرايي نمودن سياست هاي مذكور گرديدند .
دبير گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي ، يكي از ويژگيهاي دهمين گردهمايي گروههاي تخصصي شهرسازي را حضور اساتيد برجسته شهرسازي از دانشگاههاي تربيت مدرس ، علم و صنعت ، علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هنر اصفهان و . . . عنوان نموده و ضمن اشاره به تشكيل جلسه كميته آموزش و پژوهش در شهرسازي با حضور اساتيد مذكور در حاشيه گردهمايي پيشنهاد برگزاري اولين همايش ملي آموزش شهرسازي با همكاري و دعوت از مديران گروه آموزشي شهرسازي دانشگاهها و مديران شهرسازي و معماري ادارات كل راه و شهرسازي استانها و اعضاي شهرساز عضو هيأت مديره نظام مهندسي ساختمان استانها و كميته تخصصي شهرسازي شوراي مركزي را از جمله مباحث مورد بحث در كميته مذكور عنوان نمود كه با هدف همسو كردن نظام آموزش شهرسازي در سه حوزه فعاليتي اداري ، مشاوره‌اي و آموزش و پژوهش با تأكيد بر اشتغال محور كردن عرصه آموزش برگزار خواهد گرديد .
مهندس يزداني در ادامه گزارش عملكرد گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي را به شرح ذيل به اطلاع حاضران در گردهمايي رساند :
گزارش عملكرد گروه تخصصي شهرسازي شوراي مركزي – آذر ماه 1391
- پيگيري و اصلاح مصوبه كميسيون هم ارزي رشته ها
- مكاتبه با استانها و اخذ تجارب آنها در زمينه مصوبات هيأت 4 نفره استان و نمونه كارهاي انجام شده
- تعيين دستور كار كميته تخصصي در اجلاس چهاردهم و پانزدهم هيأت عمومي نظام مهندسي ساختمان
- پيگيري ابلاغ مجدد حدود صلاحيت ها شهرسازي از سوي وزارت كشور به شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي به ادارات كل راه و شهرسازي استان ها
- پيگيري اجرايي كردن سياست هاي كلي نظام در بخش شهرسازي و تعريف صلاحيت‌هاي جديد براي مهندسان شهرساز
- برگزاري جلسات تعاملي با معاون شهرسازي و معماري و مديران كل وزارت راه و شهرسازي با موضوع نظارت مهندسان شهرساز در تهيه طرح هاي توسعه شهري و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري و روستايي
- بررسي قانون نظام مهندسي و ارائه نقطه نظرات اصلاحي
- پيگيري تهيه و ابلاغ حدود صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري در رشته شهرسازي
- حضور فعال اعضاي گروه تخصصي در جلسات كميته فني شوراي عالي و شوراي فني دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
- پيگيري عدم اجراي صلاحيت هاي شهرسازي از سازمان بازرسي كل كشور
- برگزاري نهمين گردهمايي گروه هاي تخصصي شهرسازي در شهر رامسر مازندران
- پيگيري برگزاري دوره آموزشي شهرسازي در استان هاي مختلف
- برگزاري جلسات متعدد با كميسيون عمران و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
- پيگيري تهيه مقررات ملي شهرسازي از دفتر مقررات ملي ساختمان
- پيگيري تعريف صلاحيت هاي جديد براي كارشناسان رسمي دادگستري رشته شهرسازي از سوي قوه قضائيه
- مكاتبه با دستگاههاي ذيربط جهت بكارگيري فارغ التحصيلان رشته هاي شهرسازي در پست هاي مرتبط با امور شهري
- بررسي موضوعات مرتبط با شهرسازي در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان
- مكاتبه با بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبني بر استفاده از خدمات مهندسان شهرساز
- تجديد نظر و بازنگري در شرح خدمات حدود صلاحيت سه گانه مصوب قبلي مهندسان شهرساز
- اصلاح و گنجانيدن اطلاعات شهرسازي مرتبط با ساختمان در شناسنامه فني و ملكي ساختمان و استفاده از مهندسان شهرساز در تهيه و تكميل شناسنامه مذكور
- بررسي و رتبه بندي مهندسان شهرساز در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به صورت مشاوره‌اي حقيقي و حقوقي
- پيگيري مباحث مطروحه در اجلاس پانزدهم هيأت عمومي در كرمانشاه


آخرين ويرايش : ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ساعت : ۱۱:۰۹ قبل‏ازظهر |  

جستجو در سايت
جستجو در ميان :

ورود اعضا
نام کاربري
رمزعبور

آمار و ارقام
تعداد بازديد ها : ۶۹۳۱۹۱۴
ستاد سازمان : ۷۷۶۳۳۹

صفحه اول | نقشه سايت | تماس با ما | سايت هاي ديگر | ورود اعضا
طراحي و اجرا : عمران شمال